Vårt engagemang för att minska miljöpåverkan

Eftersom vi alla är medvetna om att våra aktiviteter påverkar miljön, måste vi aktivt se till att förändringar sker. Men detta är inte helt enkel; att motverka klimatförändringarna innebär oerhörda utmaningar. Upptäck hur vi antar dessa utmaningar, främst genom att minska våra koldioxidutsläpp.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN

Vad är klimatförändringar? 

Klimatförändringarna sker på global nivå och ändrar vädret och ekosystemens långvariga balans. Det orsakas av det naturliga fenomenet som kallas för växthuseffekten, och har destabiliserats av människans avtryck, speciellt från koldioxidutsläpp.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN

På vilket sätt arbetar decathlon för minskat miljöavtryck?

Vi sportutövare har hela världen som arena. Vi är medvetna om att tillverkning, transport och försäljning av våra produkter påverkar miljön. Därför förbinder vi oss till att agera, och det snabbt!

Decathlons engagemang

I september 2021 validerades Decathlons åtaganden officiellt av organisation bakom Science Based Target, ett initiativ för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. Våra åtaganden:

- Att minska direkta (scope1) och indirekta (scope2) utsläpp av växthusgaser med 90% till år 2026 (jämfört med år 2016).
- Att minska växthusgasintensiteten (scope3), d.v.s. utsläpp av växthusgaser per producerad krona, med 53% för samma period.
- Att engagera 90% av våra leverantörer till att fastställa vetenskapligt grundade klimatmål till 2026.   


För att ge dig en idé så representerar idag en Decathlon-produkt i genomsnitt 8,7 kg CO2-utsläpp.

Vårt mål: bidra till koldioxidneutralitet

Det världsomspännande målet som definierades under Parisavtalet är att nå koldioxidneutralitet år 2050. Men vad innebär detta i praktiken?

I början var det komplicerat för oss att finna metoden för att uppfylla kraven. Vi beslöt oss att gå med i Net Zero Initiative, som upprättade ett ramverk för företags koldioxidneutralitet..På så sätt följde vi deras stadgar.

Det är viktigt att nämna att termen "koldioxidneutralitet" (eller "Net Zero"), endast refererar till det globala målet för balansen av utsläpp och upptagande av CO2.Det gäller inte för en organisation.Vi tänker att i denna kontext räcker det inte att kompensera, vi måste även bidra till denna balans.

För att nå dit förlitar vi oss på tre huvudsakliga verktyg:

Vårt fokus låg tidigare på att minska våra utsläpp.Vi är i början av fasen till att minska de utomståendes utsläpp samt att öka kolsänkor.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN

Hur beräknar vi vår miljöpåverkan?

Vi beräknar allt! Allt från våra tjänsteresor till vår produktförsäljning, samt produktionen: allt beräknas. Det är ett väsentligt arbete som utförs varje år, och vi anpassar våra ansträngningar i rätt riktning.
Vi arbetar även med andra viktiga miljöfrågor, som biodiversitet, hur vår verksamhet påverkar vatten- och luftföroreningar, samt förbrukningen av naturresurser.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN

Vi har skrivit under initiativet ACT (Assess Low Carbon Transition) som lanserats av ADEME (French sustainable transition governmental agency) för att utvärdera våra klimatstrategier. Bedömningen kommer uträttas under 2020 för att klargöra inom vilka områden förbättringar kan göras.Inom dessa områden vill vi utveckla våra utvärderingssystem för att förlänga produkternas livslängd (second life-produkter, produktuthyrning, reparation, återvinning) för att fortsätta minska vårt klimatavtryck.

Vill du få mer inblick i vad vi gör?

Vi vill att du ska förstå hur vi arbetar med dessa viktiga frågor, men det är en knepig balansgång mellan att förklara på ett enkelt sätt och att få med alla detaljer. Om du vill veta mer får du gärna läsa vår ickefinansiella redovisning. Det är en inventering som publiceras varje år som redogör för alla initiativ som leder till en hållbar utveckling.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN

Upptäck våra andra åtaganden