VÅRT ENGAGEMANG FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN

Vårt engagemang för att minska miljöpåverkan

Eftersom vi alla är medvetna om att våra aktiviteter påverkar miljön, måste vi aktivt se till att förändringar sker. Men detta är inte helt enkel; att motverka klimatförändringarna innebär oerhörda utmaningar. Upptäck hur vi antar dessa utmaningar, främst genom att minska våra koldioxidutsläpp.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN

Vad är klimatförändringar? 

Klimatförändringarna sker på global nivå och ändrar vädret och ekosystemens långvariga balans. Det orsakas av det naturliga fenomenet som kallas för växthuseffekten, och har destabiliserats av människans avtryck, speciellt från koldioxidutsläpp.

På vilket sätt arbetar decathlon för minskat miljöavtryck?

Vi sportutövare har hela världen som arena. Vi är medvetna om att tillverkning, transport och försäljning av våra produkter påverkar miljön. Därför förbinder vi oss till att agera, och det snabbt!

Decathlons engagemang

I september 2021 validerades Decathlons åtaganden officiellt av organisation bakom Science Based Target, ett initiativ för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. Våra åtaganden:

- Att minska direkta (scope1) och indirekta (scope2) utsläpp av växthusgaser med 90% till år 2026 (jämfört med år 2016).
- Att minska växthusgasintensiteten (scope3), d.v.s. utsläpp av växthusgaser per producerad krona, med 53% för samma period.
- Att engagera 90% av våra leverantörer till att fastställa vetenskapligt grundade klimatmål till 2026.   


För att ge dig en idé så representerar idag en Decathlon-produkt i genomsnitt 8,7 kg CO2-utsläpp.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN

Vårt mål: bidra till koldioxidneutralitet

Det världsomspännande målet som definierades under Parisavtalet är att nå koldioxidneutralitet år 2050. Men vad innebär detta i praktiken?

I början var det komplicerat för oss att finna metoden för att uppfylla kraven. Vi beslöt oss att gå med i Net Zero Initiative, som upprättade ett ramverk för företags koldioxidneutralitet..På så sätt följde vi deras stadgar.

Det är viktigt att nämna att termen "koldioxidneutralitet" (eller "Net Zero"), endast refererar till det globala målet för balansen av utsläpp och upptagande av CO2.Det gäller inte för en organisation.Vi tänker att i denna kontext räcker det inte att kompensera, vi måste även bidra till denna balans.

För att nå dit förlitar vi oss på tre huvudsakliga verktyg:

  • Skära ner på våra direkta och indirekta utsläpp

    Använda el från förnybara elkällor, förlänga produkternas livslängd, begränsa flygtransport, prioritera hållbara transportsätt etc.

  • Reducera andras utsläpp

    Genom att direkt finansiera projekt som skapar lite koldioxidutsläpp utanför DECATHLON, som t.ex. produktionsutrustning som förbrukar mindre el.

  • Öka kolsänkor för att absorbera co2-utsläpp

    Genom att inhandla kolkredit inom skogsplanteringsprojekt eller inom sektorn för förnybara elkällor, eller att skapa innovativa projekt för koldioxidbindning.

Vårt fokus låg tidigare på att minska våra utsläpp.Vi är i början av fasen till att minska de utomståendes utsläpp samt att öka kolsänkor.

Hur beräknar vi vår miljöpåverkan?

Vi beräknar allt! Allt från våra tjänsteresor till vår produktförsäljning, samt produktionen: allt beräknas. Det är ett väsentligt arbete som utförs varje år, och vi anpassar våra ansträngningar i rätt riktning.
Vi arbetar även med andra viktiga miljöfrågor, som biodiversitet, hur vår verksamhet påverkar vatten- och luftföroreningar, samt förbrukningen av naturresurser.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN

Minska vårt avtryck

Som du märker så är avtrycken fördelade genom hela vår verksamhet.

Men den största majoriteten utgörs av produktionen. Våra strategier för en hållbar tillverkning, som att miljömedvetet designa våra produkter, härrör från denna analys.

Vi har skrivit under initiativet ACT (Assess Low Carbon Transition) som lanserats av ADEME (French sustainable transition governmental agency) för att utvärdera våra klimatstrategier. Bedömningen kommer uträttas under 2020 för att klargöra inom vilka områden förbättringar kan göras.Inom dessa områden vill vi utveckla våra utvärderingssystem för att förlänga produkternas livslängd (second life-produkter, produktuthyrning, reparation, återvinning) för att fortsätta minska vårt klimatavtryck.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN

Vill du få mer inblick i vad vi gör?

Vi vill att du ska förstå hur vi arbetar med dessa viktiga frågor, men det är en knepig balansgång mellan att förklara på ett enkelt sätt och att få med alla detaljer. Om du vill veta mer får du gärna läsa vår ickefinansiella redovisning. Det är en inventering som publiceras varje år som redogör för alla initiativ som leder till en hållbar utveckling.

Upptäck våra andra åtaganden

dunjacka

Så tvättar du din dunjacka

Genom att tvätta din dunjacka blir du inte bara av med fläckar och dålig lukt, utan förnyar också dunets isolerande egenskaper – så länge du gör det på rätt sätt!

Kontrollera tältet innan du ger dig av

Kontrollera tältet innan du ger dig av

Glöm inte att kontrollera tältets alla delar innan du ger dig av, för att slippa dåliga överraskningar väl på plats.

Så tar du hand om din vandringsryggsäck

Så tar du hand om din vandringsryggsäck

Vid trekking och vandring är ryggsäcken din bästa vän. Därför har vi samlat ihop lite tips och råd för att ta hand om, rengöra och förvara din ryggsäck så att den håller länge.