HUR VÄLJER JAG RÄTT CYKELHJÄLM? 

Att bära hjälm när man cyklar borde vara en självklarhet för alla, särskilt för mountainbike-cyklister som åker i mycket ojämn terräng.

Att välja cykelhjälm

När du väljer cykelhjälm bör du ta hänsyn till två faktorer: din cykeldisciplin och din huvudomkrets.

VÄLJA HJÄLM UTIFRÅN TYP/DISCIPLIN

Cykelhjälmar har olika utformning beroende på var de är tänkta att användas: i stadsmiljö, på landsbygd, längs naturstigar eller på landsväg. Varje disciplin har sin hjälmtyp. Alla hjälmar måste uppfylla samma säkerhetsstandard och erbjuda samma skyddsnivå.

Cykelhjälmar för barn

CYKELHJÄLMAR FÖR BARN

Är avsedda för barn upp till cirka nio års ålder. Från tio år och uppåt behöver barnet en vuxenhjälm. Cykelhjälmar för barn på 1–3 år har en kompaktare form och är kortare baktill, vilket gör dem passande för skjuts i cykelbarnsitsar. Denna typ av hjälm kan också användas av barn som åker springcykel. För åldrarna 3–9 år liknar barnhjälmarna vuxenhjälmar. Bäst är att köpa en hjälm med vridratt baktill, så att den kan dras åt till precis rätt passform runt barnets huvud.

Racerhjälmar

RACERHJÄLMAR

Racerhjälmar (eller landsvägshjälmar) är lätta, välventilerade och sitter bra om huvudet.
De bästa hjälmarna är de som uppnår bäst balans mellan dessa tre kriterier (en hjälm med färre justeringsmöjligheter kan till exempel väga lättare). Vad gäller ventilering är det inte bara antalet ventilationshål som spelar roll, utan även hur dessa hål är placerade över hjälmen.

Cityhjälmar och hybridhjälmar

CITYHJÄLMAR OCH HYBRIDHJÄLMAR 

De här typerna av hjälmar är oftast tillverkade i tålig ABS-plast, vilket dels gör att de kan användas ofta, dels gör dem bättre lämpade för förvaring i cykelkorgen eller på styret. Vissa hjälmar i vårt sortiment har en fästpunkt för Vioo Clip, en liten lampa som gör dig extra synlig för andra trafikanter.

Racerhjälmar

MTB-HJÄLMAR

Dessa hjälmar har i stort sett samma egenskaper som racerhjälmar. Några ytterligare krav ställs dock på MTB-hjälmar: de måste täcka hela huvudet för att skydda mot grenar och, framför allt, för att skydda vid fall, eftersom risken att stå på näsan är klart högre vid stigcykling än inom andra cykeldiscipliner. Hjälmen kan vara försedd med ett visir som skyddar mot lerstänk.

DIN HUVUDOMKRETS

Hjälmen måste vara i rätt storlek, både för att sitta bekvämt och för att fungera som den ska vid en olycka. För att se vilken storlek som passar dig mäter du din huvudomkrets.

Oavsett vilket mått du kommer fram till bör du dock prova hjälmen i butik före köp. Inget huvud är det andra likt, och hjälmens form (avlång, rund osv.) har betydelse för hur bekvämt den sitter. Det kan till och med vara värt att välja en hjälm avsedd för en annan disciplin än den du vanligtvis utövar, om den har en bättre passform.

Hur väljer jag rätt cykelhjälm?

STORLEK

Du kan förmodligen få hjälp att mäta din eller ditt barns huvudomkrets i din lokala cykelaffär, men du kan också enkelt mäta hemma med hjälp av ett måttband. Utifrån det här måttet kan du sedan läsa av i butikens måttabeller om du behöver en hjälm i storlek S, M eller L.

Hur väljer jag rätt cykelhjälm?

REMDELARE

Glöm inte att kontrollera remdelarna på sidorna. Rätt justerade hindrar de hjälmen från att glida runt på huvudet.

Hur väljer jag rätt cykelhjälm?

JUSTERING

Korrekt inställd kommer hjälmen att sitta bekvämare.

För att justera passformen, använd vridratten baktill på hjälmen, om den är utrustad med en sådan.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR