Hur väljer jag rätt cykelhjälm? 

Att bära hjälm när man cyklar borde vara en självklarhet för alla, särskilt för mountainbike-cyklister som åker i mycket ojämn terräng.

Att välja cykelhjälm

När du väljer cykelhjälm bör du ta hänsyn till två faktorer: din cykeldisciplin och din huvudomkrets.

Välja hjälm utifrån typ/disciplin

Cykelhjälmar har olika utformning beroende på var de är tänkta att användas: i stadsmiljö, på landsbygd, längs naturstigar eller på landsväg. Varje disciplin har sin hjälmtyp. Alla hjälmar måste uppfylla samma säkerhetsstandard och erbjuda samma skyddsnivå.

Hur väljer jag rätt cykelhjälm?

Din huvudomkrets

Hjälmen måste vara i rätt storlek, både för att sitta bekvämt och för att fungera som den ska vid en olycka. För att se vilken storlek som passar dig mäter du din huvudomkrets.

Oavsett vilket mått du kommer fram till bör du dock prova hjälmen i butik före köp. Inget huvud är det andra likt, och hjälmens form (avlång, rund osv.) har betydelse för hur bekvämt den sitter. Det kan till och med vara värt att välja en hjälm avsedd för en annan disciplin än den du vanligtvis utövar, om den har en bättre passform.

Du kanske också gillar