Säkerhet vid snorkling, simning med fenor

Säkerhet vid snorkling

Snorkling är en rolig och lättillgänglig aktivitet som dessutom utövas i en otroligt spännande miljö – under vattenytan!

Eftersom vatten inte är vårt naturliga element kräver sporten att man har koll på och följer en del säkerhetsregler:

– Du bör inte snorkla om du har hjärt- och lungproblem, inbegripet (men inte begränsat till) lunginfektion, angina, astma, högt blodtryck, hjärtsjukdom, etc.).
– Rådfråga alltid en läkare om du är osäker.
– Att andas genom en snorkel är mer påfrestande än att bara simma.
Om du känner dig trött eller yr, eller om du känner att du inte får tillräckligt med luft, bör du ta av masken och snorkeln och ta dig upp från vattnet.
– Snorkla aldrig ensam.
– Håll koll på hur långt du har simmat ut och tänk på strömmarna. Att simma tillbaka kan vara mer ansträngande.
– Öva på att ta på och ta av masken flera gånger innan du använder den.
– Kontrollera väder-, vind- och havsprognosen innan du ger dig av. Glöm inte att skydda dig mot kyla eller sol beroende på årstid.
– Sist men inte minst: se men inte röra! Låt den marina floran och faunan vara.

Berätta för en vän eller familjemedlem var du kommer att befinna dig innan du ger dig av, och låt dem veta när du är säkert tillbaka på torra land.

snorkelmask decathlon easybreath

Vilken utrustning behövs?

Säkerhet vid snorkling

Snorkelmasken Easybreath

Det är inte helt enkelt att befinna sig under vattenytan som människa. Att andas genom en snorkel är inte naturligt för oss och munstycket kan dessutom vara obekvämt och kännas ohygieniskt. Synfältet man får i en dykmask eller ett cyklopöga är litet, och ibland uppstår det imma på glaset, så att du inte kan se alla häftiga fiskar och slingriga växter.

För att åtgärda alla dessa problem revolutionerade Decathlons utvecklingsteam på Subea marknaden under 2014 genom att utveckla världens första helmask för snorkling. Med den kan du både se och andas i vatten lika lätt som på land. Snorkelmasken Easybreath Decathlon by SUBEA kan användas av hela familjen (barn från 6 år).
Numera finns en komplett produktserie för alla användningsområden: för den som bara simmar vid ytan och tittar ner och för den äventyrliga som dyker ned till tre meter.

Vi hade flera idéer om Decathlons nya snorkelmask – kodnamnet blev "Monstret"

Vi spånade fram 30 idéer och alla hade en sak gemensamt: masken skulle täcka både ögon, näsa och mun.

– Vår första prototyp av snorkelmasken Easybreath (eller "monster #1") är en icke-funktionell modell för att illustrera konceptet dykmask med inbyggd snorkel.

– Efter de första testerna av monster #2 noterade utvecklingsteamet att det böjda fönstret orsakade synstörningar och illamående.

– På prototyp #3 förbättrades således synfältet. För att lösa problemen ovan ersattes det böjda glaset med ett platt. Men de hade fortfarande inte kommit på något sätt att slippa imma på glaset.

– På prototyp #4 fokuserade teamet därför på att förbättra luftcirkulationen för att lösa problemet med imman.
De behövde göra många justeringar för att hitta en lösning som varken påverkade andningen eller synen.
Prototypen var nu 100 % användbar, men hade inte setts över av designteamet ännu.

– Den sista prototypen, #5, är helt fungerande och har delar som senare togs med i den slutliga designen. EasyBreaths särskilda design på glaset och mycket annat har bearbetats och sedan godkänts med denna version. Den har samma egenskaper som #6, dvs. den version som nu finns i butik.

easybreath snorkelmask från decathlon
Vi genomförde flera tester för att utveckla en unik och säker vattenupplevelse

Easybreath är en snorkelmask för att simma och snorkla vid ytan. Det finns för närvarande ingen specifik standard för snorkelmasker. För att säkerställa en säker upplevelse förlitar vi oss därför på krävande tester som görs med hjälp av våra partnerlabb (INPP, IRBA, CRITT, Sport controle, DAN).
Ögonskyddet är godkänt genom EU-standarden EN 16805 för dykutrustning och EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (2016/425). För att minska risken för OPI (Immersion Pulmonary Edema, eller simningsorsakat lungödem), som kan uppstå vid alla typer av vattenaktivitet, kontrollerar vi ansträngningen vid andning enligt snorkelstandarden EN 1972 §3.4.

Sist men inte minst vill vi säkerställa att den extra mängd koldioxid som andas in när man använder dykmasken inte kan förorsaka komplikationer för hjärta eller lungor. Därför utför vi fysiologiska mätningar på testpersoner i situationer som är representativa för snorkling – givetvis under uppsikt av läkare. Mot bakgrund av dessa tester har de medicinska konsulterna intygat att användningen av Easybreath är säkert för personer som inte har hjärt- och lungproblem (lunginfektion, angina, astma, högt blodtryck, hjärtsjukdom, etc.).

Läs mer om detta i användarmanualen

Easybreath och säkerhet vid snorkling
Snorkel+dykmask från Decathlon

Mask- och snorkelset

Vanligtvis används dykmask/cyklopöga och snorkel för snorkling vid ytan. Observera att vi avråder stark från att dyka ner i vattnet med huvudet först om man bär en snorkelmask! Trots att glaset är extremt starkt finns det alltid risk för skador om det går sönder.

När du tar på dykmasken bör du inte dra åt den för hårt för att förhindra att vatten kommer in. Det kan ha motsatt effekt och orsaka obehag.  

När du dyker längre ner fylls din snorkel med vatten. För att få ut vattnet blåser du lugnt ut i den en gång när du kommit upp till ytan. Slutligen bör din snorkel placeras vinkelrätt mot ditt ansikte för att undvika att vatten tränger in om det är lite vågigt.

Kan man snorkla utan simfenor?

Det är fullt möjligt att snorkla utan simfenor, även om de gör upplevelsen mer bekväm och säker.

De kan vara till god hjälp när man simmar, men om du är van vid att röra dig i vattnet inte har tänkt simma särskilt långt kan du skippa dem. För att skydda dina fötter mot t.ex. hala stenar och vassa klippor när du går i vattnet kan vi rekommendera våtskor. Tänk bara på att gå försiktigt och respektera alla levande djur och växter!

Säkerhet vid snorkling

Snorklingsteknik

Det finns ingen särskild teknik att följa när man snorklar. Du kan anpassa snorklingen efter din nivå och vad du har lust att göra. Om du vill observera undervattenslivet från vattenytan med din Easybreath kan du helt enkelt flyta omkring och ta några simtag emellanåt. Men om du vill dyka med din mask och utforska djupet är det också helt möjligt – det är fördelen med att snorkla!

Minska riskerna genom regelbundet underhåll

Efter varje snorklingstillfälle måste du kontrollera all din utrustning (dykmask, simfenor och snorkel) för att säkerställa att de är hela och fungerande. På så vis kan du känna dig lugn nästa gång du ska använda dem.
Detta görs snabbt och lätt: skölj delarna i rent vatten och lägg dem i blöt i några minuter för att få bort saltet. Låt dem sedan torka på ett ställe där de inte utsätts för direkt solljus. Om du har en snorkel eller en dykmask som har en ventil eller om du använder en boj ska du alltid kontrollera om det finns damm eller sand i ventilen eftersom det kan påverka vattentätheten.

Decathlons tips för säker användning

Att träna och befinna sig ute i naturen kan vara riktigt härligt men det finns en del som påverkar din upplevelse.

Hur snorklar man om det är kallt?

Din kropp kyls ner snabbare i vatten. Om det är kallt är det viktigt att korta ner tiden i vattnet och bära något som skyddar dig mot kylan, till exempel en överdel i neopren eller en hel våtdräkt. Våtdräkten ska vara i rätt storlek för dig och dessutom ha rätt tjocklek för vattnets temperatur.
Huttrar du? Är dina läppar blå? Då är det dags att gå upp ur vattnet. Håll även utkik efter dessa tecken på barnen, eftersom barn generellt är mindre känsliga för kyla!

Undvik köldchock

Gå långsamt och gradvis ner i vattnet, särskilt om du har varit i solen länge. Du kan t.ex. blöta ner nacken och händerna medan du går i.

Förutse kramp och hypoglykemi

Det finns många anledningar till att man får muskelkramp: låga temperaturer, sömnbrist, alkoholhaltiga drycker, ansträngning, bristande fysisk kondition, stress, uttorkning, hunger eller otillräcklig utrustning ...
För att minska risken för kramp kan du försöka simma i ett lugnt tempo, använda simfenor i rätt storlek och öva upp din simteknik.

Flythjälpmedel

För barn eller personer som är mindre bekväma i vattnet är flythjälp alltid en god idé. Det är också viktigt att värma upp inför varje pass och att stretcha efteråt. Vi rekommenderar även att man håller sig nära strandkanten medan man snorklar.
Precis som med all fysisk aktivitet gäller det att man har laddat upp med energi inför snorklingen. Hypoglykemi kännetecknas faktiskt ofta av trötthet eller kramp.
Risker med snorklingsutrustning
Alla redskap man använder vid snorkling är ganska simpla. Det finns dock vissa risker att ta hänsyn till om man t.ex. använder utrustningen felaktigt. Därför är det jätteviktigt att läsa de olika instruktionerna innan du använder utrustningen för första gången.

Ha så kul i vattnet!

OM EASYBREATH FRÅN DECATHLON

Vill du veta mer om historien bakom Easybreath?

DECATHLON – uppfinnare av snorkelmasken Easybreath 

Säkerhet vid snorkling

Thibaut

produktchef för snorklingsutrustning

Stort fan av undervattenssport

Andra rekommenderade artiklar om snorkling

Vanliga frågor och svar angående easybreath snorklingsmask

Easybreath Mask – Vanliga frågor och svar

Har du några frågor angående Easybreath snorklingsmasker? Titta här!

ESB

Hur du väljer rätt storlek på snorkelmasken Easybreath

Det är av största vikt att välja rätt storlek på din snorkelmask Easybreath, för att till fullo kunna njuta av utsikten under ytan! Kolla in vår guide för att välja rätt storlek.

Snorkel

Hur du väljer rätt snorkel

När du dyker behöver du en snorkel för att kunna andas under vattnet. Det finns olika modeller att välja på, utefter din aktivitet under i vattnet. Läs om de olika typerna av snorklar här.