Vi ekodesignar våra egna produkter

VI EKODESIGNAR VÅRA EGNA PRODUKTER

Utöver att erbjuda dig förstklassiga sportprodukter, så är våra designteam åtagna till att utforma dem på ett miljövänligt och hållbart sätt. Vi använder oss av ekodesign för att uppnå detta.

Tänket med
ekodesign

Ekodesign innebär att ta hänsyn till miljön från det första designstadiet och genom hela produktens livscykel.

Konkret innebär detta att tänka på hur man kan möjliggöra att minska miljöavtrycket genom hela produktens utformning, bruk och återvinning.

En ekodesignad produkt uppfyller fortfarande samma funktioner som en konventionellt utformad produkt men erbjuder även en fördel för miljön: en ekodesignad T-shirt för löpning är först och främst ett bra sportplagg!

DECATHLONS EKODESIGN (FR/EN/PT/CN sub)
PRODUKTENS LIVSCYKEL

Produktens livscykel

Allt handlar om faserna som produkten genomgår under sin livslängd.

- råmaterialen : utvinning och behandling
- produktion : framställningstekniker
- transport : från produktionsplatsen till försäljningsplatsen
- distribution: försäljningsplats och sätt
- bruk: bruk, tvätt och skötsel
- slutet på dess livscykel: reparation, återvinning, förstörelse

Våra kriterier för ekodesign

Vi ekodesignar med precision!

Våra designteam har utformat strikta ramverk för att definiera detta arbetssätt. Produkterna som avses måste uppfylla minst en av dessa kriterier:

1. Minska miljöpåverkan med minst 10 % i jämförelse med den föregående modellen för minst två av följande indikatorer: klimatförändring, luftföroreningar, vattenföroreningar och förbrukning av råvaran.

2. Produkten måste vara designad på ett av dessa specifika sätt: minst 70 % av produktens vikt ska bestå av återvunnen polyester, ett material tillverkat av minst 90 % ekobomull, vara spinnfärgat etc.

VI EKODESIGNAR VÅRA EGNA PRODUKTER
VI EKODESIGNAR VÅRA EGNA PRODUKTER

Vad är kopplingen mellan
ekodesign och miljömärkning

Utöver att ekodesigna våra produkter så har vi infört ett system för miljöbetyg för några av dem.

Miljömärkningen ger kunderna möjligheten att jämföra vilken miljöimpakt flera produkter inom samma kategori har (till exempel för att jämföra kollektionen med ärmlösa skjortor).
Idag är 61,1 % av våra produkter märkta med ett betyg på skalan A-E.

Detta betygssystem, som redan användes inom sektor för hushållsmaskiner, används nu flitigt av våra team för våra produkter.

Ta nästa steg framåt

För att ta nästa steg har vi förbundit oss angående vilka material vi använder för att tillverka våra produkter. Mot slutet av 2022, kommer all polyester och bomull komma från miljövänliga källor. År 2019 var så redan fallet för 95 % av bomullsmaterialet som fanns i våra produkter, vilket bådar gott inför framtiden. Men endast 16,3 % av polyestern i våra produkter uppfyller kravet, däri ligger vår utmaning! 

Vi är väl medvetna om att mycket behöver göras för att minska miljöpåverkan och vi är fast beslutna om att agera för förändring. 

Idag består de största utmaningarna i att evaluera produkterna och deras material, och i synnerhet att hitta alternativa material. Vi måste försäkra oss om att ett material som ersätter ett annat innebär färre giftiga utsläpp och med minskat miljöavtryck. Vi förlitar oss därför på externa studier och tester som måste garantera tillförlitligheten hos dessa resultat.

Våra produkter måste garantera en rad kvalitativa och tekniska krav. Alternativen är ibland teknologier som inte än är välkända på marknaden. Vi använder t.ex. ekobomull i några av våra produkter från uppfödare som ger en mer småskalig produktion. Så den ekobomull som finns tillgänglig på marknaden motsvarar en mindre mängd än den traditionella. 

Idag finns över 500 ekodesignade produkter tillgängliga i våra butiker och i vår webbshop. Men de utgör endast en liten del av vår omfattande produktion. Vi på DECATHLON förstår vikten av att skapa hållbara och ekodesignade produkter med hänsyn till klimatförändringarna och resurserna,. Våra team har som mål att ekodesigna 100 % av produkterna 2026.

VI EKODESIGNAR VÅRA EGNA PRODUKTER

Vill du veta mer om vår ekodesign?

Vi vill att du ska förstå hur vi arbetar miljövänligt, men det gäller att hitta rätt balans av att förklara på ett enkelt sätt och samtidigt få med alla detaljer. Om du vill veta mer är du välkommen att ta en titt på vår ickefinansiella redovisning. Det är en inventarie som publiceras varje år och täcker alla de initiativ som leder till en hållbar utveckling. 

VI EKODESIGNAR VÅRA EGNA PRODUKTER

Våra andra åtaganden