HUR VÄLJER JAG VANDRINGSSKOR?

Långa eller korta turer, sommar eller vinter... Läs våra tips om hur du väljer rätt vandringsskor!

Vandringsskor

Välj vandringsskor utifrån 4 kriterier: typ av landskap, hur länge du är ute, vilka väder du vandrar i och hur bra stöd du behöver.

LANDSKAPSTYP

Om du vandrar på platt mark kan du prioritera komfort och rörelsefrihet.

Om du vandrar i berg behöver du bättre stöd för foten, och eventuellt en varmare sko.

 Hur väljer jag vandringsskor?
 Hur väljer jag vandringsskor?

TURERNAS LÄNGD 

Hur långt man går hänger ofta samman med hur van vandrare man är.

 Hur väljer jag vandringsskor?

MEDELLÅNGA TILL LÅNGA TURER 

På medellånga till långa vandringsturer (över 3 timmar) behöver du stötdämpning under hela foten.

 Hur väljer jag vandringsskor?

KORTA TURER

På kortare vandringsturer (under 3 timmar) räcker det med stötdämpning i hälen.

VÄDER 

En del personer planerar bara in en utfärd om väderutsikterna är goda, medan andra chansar och anpassar sig efter vädret. Vilken typ av vandrare är du?

 Hur väljer jag vandringsskor?

ANDNINGSFÖRMÅGA

Om du bara vandrar i fint väder behöver du en sko som andas.

 Hur väljer jag vandringsskor?

VATTENTÄTHET

Om du vandrar i alla väder behöver du en sko som dessutom är vattentät.

STÖD

Beroende på hur starka vrister du har kan du behöva en mer eller mindre stödjande sko. Valet står mellan en högre sko, som ger bättre stöd, eller en lägre, som ger bättre rörelsefrihet.

 Hur väljer jag vandringsskor?

GÖR RÄTT VAL

 Hur väljer jag vandringsskor?

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR