KOM IGÅNG MED MEDITATION 

Okej, så du har bestämt dig för att börja ta hand om din mentala hälsa genom att meditera? Bra! Här går vi igenom hur man kommer igång, och varför man över huvud taget ska meditera.

MEDITERA

Att kunna lugna sitt sinne och tämja alla de tankar som flyger omkring i huvudet är en fantastisk förmåga som alla kan ha nytta av i dagens uppskruvade tempo. Vägen till det här mentala lugnet är meditation.

Vad är meditation?

Meditation är att söka uppnå ett tillstånd av stillhet genom att lugna sina tankar och fokusera på andningen. Innan vi berättar hur du kommer igång med att meditera ska vi gå igenom några av fördelarna med meditation. 

Fördelarna med meditation

Meditation handlar inte bara om att utveckla sin koncentrationsförmåga. Låt oss ta en titt på hur meditation kan förbättra din psykiska och fysiska hälsa.

1. MINSKAD STRESS

En av meditationens främsta fördelar, och anledningen till att många söker sig till meditation, är dess lugnande effekt. Meditation minskar både psykisk och fysisk stress.

Sittställningen och andningsmönstren löser upp spänningar och minskar nivån av stresshormonet kortisol. Stresshormoner kan orsaka inflammationer genom att främja produktionen av cytokiner. De senare kan även orsaka sömnlöshet, ångest och förhöjt blodtryck.

Meditation minskar stressorsakade åkommor som till exempel tarmproblem. Det kan också fungera som terapi mot ångest och depression. 

Meditera för minskad stress
meditation

2. EN BÄTTRE VERSION AV DIG SJÄLV

En av de viktigaste psykiska effekterna av meditation är att det hjälper till att bygga upp självkänslan. Meditationen gör dig mentalt starkare och mer tolerant. Genom att tämja dina tankar kommer du att utveckla en bättre version av dig själv och börja känna att du förstår saker på ett djupare sätt, och det kommer att hjälpa dig på många områden i livet.

Meditationen kommer gradvis att göra det lättare för dig att sortera bort negativa tankar och istället välja de positiva. Förmågan till problemlösning påverkas också positivt av meditation.

3. BLI KVITT BEROENDEN

Meditation ger dig ökad kontroll över dig själv. I dagens samhälle frestas vi ofta av olika typer av genvägar till njutning, som tyvärr får oss att fastna i beroenden. När din självkontroll stärks kommer det att bli lättare att välja den väg som är bäst för dig, istället för att bara ta slentrianmässiga beslut. Det här kan ses som inte bara en psykisk fördel, utan även en fysisk, för om du vänjer av kroppen från beroenden kommer du förstås även att förbättra din fysiska hälsa och styrka.

Beroenden finns det många typer av, från alkohol och droger till mobiltelefoner och hela den digitala världen, som håller många i ett fast grepp idag. Att lära dig kontrollera dina tankar hjälper dig att bryta dåliga vanor och begränsa beroendebeteenden. Du får förmågan att rikta om din uppmärksamhet och skifta fokus till dig själv. Med tiden växer din viljestyrka och du får allt större kontroll över dina känslor. Att göra en ”digital detox” med meditation är ett bra sätt att ta lite avstånd från tekniken och istället fokusera på dig själv och de runtomkring dig.

Meditera för att bli kvitt beroenden
Meditera för att sova bättre

4. GODNATT – BOKSTAVLIGT TALAT

Vi fortsätter att önska varandra godnatt, men många av oss lider av sömnproblem.

Sömnlöshet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Orsaken är ofta att hjärnan är i ett kontinuerligt ”arbetsläge” och inte tillåts koppla av tillräckligt mycket. Meditation kan därför hjälpa dig att komma tillrätta med dina sömnvanor igen, genom att lära hjärnan att koppla av.

Det välbefinnande som en bättre sömn medför är i sig en av de största psykiska fördelarna med meditation.

5. MINSKAD RISK FÖR LUFTVÄGSINFEKTIONER

I meditation används andningstekniker med djupa andetag som förbättrar andningen och minskar risken för akuta luftvägsinfektioner. Den djupa, kontinuerliga andningen ökar syreupptagningen, vilket minskar risken för virussjukdomar.

Meditation kan också hjälpa dig med astma eller andra andningsbesvär att drastiskt minska dina sjukdomssymtom.

Förbättra andningen
meditation

6. SMÄRTHANTERING

Att stå ut med smärta är svårt, men den bästa superkraften man kan ha. En ohälsosam livsstil påverkar immunförsvaret negativt. Med ett försvagat immunförsvar sänks smärttröskeln, så att varje liten antydan till smärta upplevs starkare.

Sömn och avkoppling är några faktorer som bidrar till att stärka immunförsvaret. Men meditationen i sig dämpar också upplevelsen av smärta och hjälper dig att kontrollera dina tankar så att smärtan blir lättare att hantera.

7. MINSKAD RISK FÖR HUVUDVÄRK OCH MIGRÄN

Din hjärna och dina nerver behöver stunder av vila och fokus. Meditation ökar blodtillströmningen till hjärnan och nerverna, vilket bidrar till att lösa upp spänningar och minska risken för kronisk migrän.

Nu, när du vet lite mer om de positiva effekter meditation har på kroppen och det psykiska välbefinnandet, ska vi gå vidare till hur man gör för att börja meditera.

meditation

Hur mediterar man? 

Det kan ta lång tid innan man känner att man verkligen kommer någon vart med sin meditation. Följ stegen nedan, och ha tålamod. 

1. VÄLJ EN BEKVÄM, FRIDFULL PLATS

Först och främst, hitta en plats där du kan sitta bekvämt utan att störas av olika ljud. Sätt dig ner i tystnad.

En bekväm plats att utöva yoga på
Meditationsställningar

2. SITT RAK I RYGGEN PÅ EN KUDDE ELLER STOL

Det är viktigt att du sitter rak i ryggen när du mediterar. Att sitta i lotusställning är inget måste, och du kan välja om du vill sitta på golvet eller på en stol, bara du håller ryggen rak. Då cirkulerar inte bara blodet, utan också tankar och energi, bättre.

3. BLUNDA

Blunda och försök att inte tänka på annat än andningen. Det är svårt, och du kommer knappast att lyckas till en början. När en tanke dyker upp, acceptera den utan att döma dig själv, och försök att föra tillbaka fokus till andningen.

Yoga med slutna ögon